Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn về đăng ký ý tưởng kinh doanh và đào tạo OCOP

Ngày 26/01/2021, UBND huyện Đình Lập phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển OCOP tổ chức hội nghị tập huấn về đăng ký ý tưởng kinh doanh và đào tạo OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho 50 học viên  là lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các chủ cơ sở sản xuất hợp tác xã trên địa bàn huyện.