Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Tập huấn nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản lý tài sản trí tuệ năm 2023

Ngày 01/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Đình Lập tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ cho trên 50 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp các xã, thị trấn; các chủ thể OCOP; các tổ chức, cá nhân sản xuất

Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn các kiến thức cơ bản về Luật Doanh nghiệp và thủ tục Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử năm 2023

Ngày 14/7/2023, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn các kiến thức cơ bản về Luật Doanh nghiệp và thủ tục Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp chuyển đổi hộ kinh doanh năm 2023 cho trên 100 đại biểu là cán bộ c

Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Ngày 19/5, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2023.

Tham dự có đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đại diện 50 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Subscribe to Đồng hành cùng Doanh nghiệp