Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện giám sát xây dựng nông thôn mới tại xã Lâm Ca

Ngày 22/9/2023, Đoàn giám sát của HĐND huyện do ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND xã Lâm Ca về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại đây, Đoàn đã nghe lãnh đạo xã Lâm Ca báo cáo tóm tắt kết quả, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và trả lời, làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. Theo đó, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương đã đạt kết quả quan trọng. Đến nay, xã Lâm Ca đã hoàn thành 12/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí chương trình MTQG về xây dựng NTM. Cụ thể: trên địa bàn xã hiện có tổng số 985/985 hộ đăng ký và được sử dụng điện, tỷ lệ đạt 100%; 4/4 trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 91,85%; Trên địa bàn xã có các HTX chế biến lâm sản, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng, thực hiện mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn Vietgap; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,4%, …