Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự cụm giáp ranh 03 huyện năm 2020

Ngày 16/1/2021, UBND huyện Đình Lập tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh 03 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn –  huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh – huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang năm 2020.