Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2020

Ngày 12/1/2021, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2020 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.