Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ủy ban bầu cử huyện Đình Lập kiểm tra công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã , thị trấn

Từ ngày 9-11/3/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành lập 04 đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.