Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Phòng quốc gia về giảm nghèo kiểm tra công tác giảm nghèo năm 2020 tại huyện Đình Lập

Ngày 24/11/2020. Đoàn công tác Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo do đồng chí Tô Đức, Chánh Văn Phòng quốc gia về giảm nghèo làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 tại huyện Đình Lập.