Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
139/UBND-VHTT 26-01-2022 V/v tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn quảng cáo đối với đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập
138/UBND-NV 26-01-2022 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện
136/UBND-VP 25-01-2022 Công văn góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Quy định về một số chính sách dân số và KHHGĐ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
135/UBND-TCKH 25-01-2022 Công văn về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
31/BC-UBND 25-01-2022 Kế hoạch thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022
134/UBND-VHTT 25-01-2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; dự thảo Báo cáo công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại năm 2021
129/UBND-VP 24-01-2022 Công văn giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
127/UBND-TCKH 24-01-2022 Công văn xin ý kiến về bổ sung danh mục đầu tư năm 2022
124/UBND-TTr 24-01-2022 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần
132/UBND-TCKH 24-01-2022 Công văn góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn năm 2022
128/UBND-BQL 24-01-2022 Công văn Về việc bố trí thanh toán nợ các công trình theo Đề án 109 phát triển GTNT giai đoạn 2016-2020
130/UBND-VHTT 24-01-2022 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và thông tin liên lạc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
123/UBND-TCKH 24-01-2022 Công văn về việc thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 30/11/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
29/KH-UBND 22-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
60/BC-UBND 21-01-2022 Báo cáo kết quả rà soát việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội và các quỹ từ thiện
117/UBND-LĐTBXH-DT 21-01-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (huyện Đình Lập)
61/BC-UBND 21-01-2022 Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
118/UBND-VP 21-01-2022 Công văn đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022
256,257/QĐ-UBND 20-01-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Cấp điện thôn Bình Lâm - Hòa Bình, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
108/UBND-TNMT 20-01-2022 Công văn V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
109/UBND-LĐTBXH-DT 20-01-2022 V/v tặng quà gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa
56/BC-UBND 20-01-2022 Báo cáo Cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2020-2021
108/UBND-NN 20-01-2022 Công văn Về việc giải trình chênh lệch kinh phí Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
110/UBND-GDĐT 20-01-2022 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
99/UBND-PTQĐ 19-01-2022 Công văn V/v Phúc đáp Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ
104/UBND-NN 19-01-2022 Công văn Góp ý kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050
19/TB-UBND 19-01-2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến độ giải quyết đơn thư tháng 01 năm 2022
98/UBND-TTDVNN 19-01-2022 Công văn góp ý dự tháo các hoạt chất thuốc BVTV, phân bón sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ
102/UBND-NV 19-01-2022 Công văn giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng một số nội dung đánh giá chỉ số cải cách hành chính huyện Đình Lập năm 2021
53/BC-UBND 19-01-2022 Báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2021
100/UBND-TNMT 19-01-2022 Công văn V/v cung cấp thông tin thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh năm 2021
105/UBND-VHTT 19-01-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân ĐKXDĐSVH" giai đoạn 2021 - 2026 và Kế hoạch năm 2022
107/UBND-TP 19-01-2022 Về việc hướng dẫn tuyên truyền và khai thác Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
95/UBND-TCKH 19-01-2022 Công văn về việc cung cấp thông tin để phục vụ Kiểm toán chuyên đề Covid-19 giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn huyện Đình Lập
103/UBND-VP 19-01-2022 V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết địnhsố 1291/QĐ-TTg
54/BC-VPĐP 19-01-2022 Báo cáo về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Khu dân cư kiểu nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Còn Đuống xã Đình Lập năm 2021
97/UBND-NN 19-01-2022 Công văn V/v tiếp tục triển khai quản lý, cấp mã số vùng trồng nông sản phục vụ xuất khẩu
101/UBND-NN 19-01-2022 Công văn về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong dịp trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
27/KH-UBND 19-01-2022 Kế hoạch Tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
50/BC-VPĐP 18-01-2022 Báo cáo về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Khu dân cư kiểu nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Đồng Khoang, thôn Đồng Nhất, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập
94/UBND-TCKH 18-01-2022 Công văn V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020
92/UBND-KTHT 18-01-2022 Công văn tăng cường công tác an toàn,vệ sinh lao động,phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán năm 2022
51/BC-UBND 18-01-2022 Báo cáo Các trường hợp bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Đình Lập được hỗ trợ giao đất tái định cư
26/KH-BCĐ 18-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
93/UBND-KTHT 18-01-2022 Công văn cung ứng xi măng thực hiện cứng hóa các tuyến đường GTNT trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
91/UBND-VHTT 18-01-2022 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và Tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
89/UBND-VHTT 17-01-2022 V/v rà soát mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị
90/UBND-LĐTBXH-DT 17-01-2022 V/v rà soát lại số liệu tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
88/UBND-NV 17-01-2022 V/v báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc, xã hội hoá năm 2022
12/UBND-KTHT 05-01-2022 V/v tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Đề xuất khảo sát, nghiên cứu Dự án Nhà máy diện gió Đình Lập 5 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
07/Bc-UBND 05-01-2022 Báo cáo Tình hình thực hiện việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng của các Nhà đầu tư đối với các dự án Phát triển đô thị, Khu dân cư, Khu, Cụm công nghiệp và các Khu chức năng trên địa bàn huyện Đình Lập
13/UBND-KTHT 05-01-2022 Công văn Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng chống bệnh Dại giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
06/BC-UBND 05-01-2022 Báo cáo tình hình đăng ký Hộ kinh doanh tháng 12 năm 2021
06/VPĐP-NN 04-01-2022 Công văn về việc góp ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và đề nghị UBND huyện công nhận thôn Còn Đuống, xã Đình Lập đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
04/UBND-TCKH 04-01-2022 Công văn về việc tham gia ý kiến Dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
09/UBND-VHTT 04-01-2022 V/v cung cấp thông tin thành viên tham gia Ban tổ chức Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xuân Nhâm Dần năm 2022
06/UBND-LĐYBXH-DT 04-01-2022 Về việc góp ý Kế hoạch triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
05/VPĐP-NN 04-01-2022 Công văn về việc góp ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và đề nghị UBND huyện công nhận xóm Đông Khoang, thôn Đồng Nhất, xã Cường Lợi đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
08/UBND-TCKH 04-01-2022 Công văn về việc thực hiện công tác khóa sổ và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1201/BC-UBND 31-12-2021 Báo cáo kết quả tự xác định chỉ số cải cách hành chính huyện Đình Lập năm 2021
2728/UBND-VP 14-12-2021 Về việc đôn đốc thực hiện đánh giá, công nhận và báo cáo kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
03/2021/QĐ-UBND 27-09-2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026
3323,3324,3325,3326/QĐ-UBND 20-09-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng Trường Tiểu học II xã Thái Bình
3327/QĐ-UBND 20-09-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng Trường Mầm non xã Thái Bình (điểm trường Hoà An 1 - Hoàng Xuân Lựa)
3322/QĐ-UBND 17-09-2021 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
1443/UBND-VHTT 15-09-2021 Trích yếu V/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Hội chợ phiên Háng Pỉnh và tết Trung thu năm 2021
3195/QĐ-HĐTD 10-09-2021 Quyết định về việc ban hành Nội quy thi vòng 2 theo hình thức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
2907/QĐ-UBND 19-08-2021 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Đình Lập
202/KH-UBND 11-08-2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
2840/QĐ-UBND 10-08-2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
92/KH-UBND 26-03-2021 Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2021
386/UBND-VP 26-03-2021 V/v trả lời đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Phương (thôn Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)
90/KH-UBND 26-03-2021 Kế hoạch công tác thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
389/UBND-NN 26-03-2021 Công văn Về việc góp ý hoàn thiện đề xuất Dự án “ Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam ( KfW 9 giai đoạn 2) “ sử dụng vốn ODA của Chính Phủ Đức
387/UBND-VP 26-03-2021 Công văn về việc xin ý kiến ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2021-2025;
208/BC-UBND 26-03-2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2011-2020
390/UBND-VHTT 26-03-2021 V/v cử VĐV tham gia Lễ Phát động cuộc vận động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
89/KH-UBND 26-03-2021 Kê hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Đình Lập
388/UBND-VHTT 26-03-2021 V/v rà soát hiện trạng điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ
196/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo Kết quả rà soát sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các mỏ khoáng sản đã được quy hoạch trên địa bàn huyện Đình Lập
198/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo bổ sung cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bản tỉnh Lạng Sơn
201/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo tình hình thực hiện và quyết toán dự án Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập
195/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Đình Lập (từ 01/01/2020 đến nay) (Phục vụ đoàn kiểm tra ngày 29/3/2021)
193/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo kết quả thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập
199/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo Rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ, hồ chứa thủy lợi
355/UBND-VHTT 22-03-2021 V/v phối hợp xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã, thực hiện chỉ tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ
353/UBND-TCKH 22-03-2021 Công Văn đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Hướng dẫn 609/ HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN
349/UBND-VHTT 22-03-2021 V/v cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 3)
197/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo thực trạng xây dựng lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2010-2020 và định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
357/UBND-NN 22-03-2021 Công văn về việc nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021
350/UBND-NV 22-03-2021 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2021
194/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo Kết quả thực hiện cơ chế phân cấp NSNN và Định mức phân bổ ngân sách
81/KH-BCĐ 22-03-2021 Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021
358/UBND-KTHT 22-03-2021 Công văn về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố kèm theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021
351/UBND-VHTT 22-03-2021 V/v Xây dựng nội dung tuyên truyền, xúc tiến quảng bá hình ảnh huyện Đình Lập trong năm 2021
354/UBND-KTHT 22-03-2021 Công văn về việc tham gia góp ý dự thảo thiết kế mẫu mặt đường BTXM phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn
82/KH-UBND 22-03-2021 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Đình Lập năm 2021
356/UBND-VP 22-03-2021 Công văn góp ý kiến dự thảo Tờ trình quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.
200/BC-UBND 22-03-2021 Báo cáo Tổng hợp tình hình sạt lở và xử lý sạt lở bờ sông
352/UBND-KTHT 22-03-2021 Công văn về việc cử cán bộ tham gia thành viên Đoàn kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh