Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các Lễ hội tâm linh trên địa bàn huyện Đình Lập

Đình Lập là nơi có truyền thống văn hóa lâu đời gắn với hoạt động sinh hoạt văn hóa và tâm linh khá phong phú của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong đó, tiềm năng từ các lễ hội truyền thống định kỳ diễn ra hằng năm như: Lễ hội đình Đông Quất, xã Cường Lợi (mùng 7 tháng Giêng) Lễ hội đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập (mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội đình Tà Hón, xã Đình Lập (ngày 12 tháng Giêng), Lễ hội đình Pò Háng, xã Bính Xá (mùng 3 tháng 3)... thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương tham gia.

Tiềm năng từ các di tích lịch sử văn hóa, gắn với những sự kiện lịch sử hào hùng của Đình Lập như: Di tích lịch sử Nhà Cao Phố Cũ, thị trấn Đình Lập (được xây dựng năm 1924) - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hải Ninh (tên cũ của tỉnh Quảng Ninh), in dấu những khởi đầu của các chiến sĩ cách mạng thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp; di tích cách mạng Đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc - nơi đây, ngày 14/4/1947 quân và dân khu căn cứ Nà Thuộc đã chặn đánh một tiểu đoàn lính Âu Phi và bọn tay sai, tiêu diệt một số tên địch, trong đó có một tên chỉ huy và làm bị thương bẩy tên khác, buộc chúng phải rút lui. Đây là chiến thắng đầu tiên của quân và dân khu căn cứ Nà Thuộc, góp phần củng cố tinh thần, vững tin vào chiến thắng của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; di tích Đình Pò Háng, xã Bính Xá - đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bức trướng ghi “Kháng Chiến Hộ Ủng”, nghĩa là ủng hộ kháng chiến,...

Toàn huyện có 6 lễ hội văn hóa và di tích lịch sử, được tổ chức vào dịp đầu năm từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch (lễ hội Đình Đông Quất, xã Cường Lợi, tổ chức ngày 07 tháng giêng; lễ hội Đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập tổ chức ngày 10 tháng giêng; lễ hội Đình Tà Hón, xã Đình Lập, tổ chức ngày 12 tháng giêng; lễ hội và di tích lịch sử Đình Pò Háng, xã Bính Xá, tổ chức ngày 03 tháng 3 âm lịch; di tích lịch sử Nhà Cao Phố Cũ thị trấn Đình Lập; di tích cách mạng Đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc) hàng năm vào dịp lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự.