THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ

Phạm Hùng Trường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

0912.205.336

Đặng Văn Lộc

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0912.910.559

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Bùi Văn Cường

Phó Chánh văn phòng

0889.666.216

Lê Văn Sơn

Phó Chánh văn phòng

0945.026.175

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

Vi Văn Đông

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0983.846.674

Nguyễn Trung Thành

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0984.988.689

Hoàng Văn Quyết

Trưởng Ban Pháp chế

0987.286.208

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Nguyễn Văn Hà

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

0986.131.981

Nguyễn Chiến Hiệp

Phó Chủ tịch UBND huyện

0983.697.866

Tô Thị Hiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

0977.520.828

VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN

Phạm Thị Lan

Chánh văn phòng

0985.435.486

Hoàng Anh Dũng

Phó Chánh văn phòng

0969.837.766

Vương Văn Hòe

Phó Chánh văn phòng

0982.748.389

PHÒNG NỘI VỤ

Hoàng Ngọc Thảo

Trưởng phòng

0388.850.066

Lý Thị Huệ

Phó Trưởng phòng

0362.140.476

Nông Thị Viên

Phó Trưởng phòng

0979.416.589

PHÒNG TƯ PHÁP

Hoàng Văn Hội

Trưởng phòng

0977.342.611

Sầm Thị Thậm

Phó Trưởng phòng

0976.999.284

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN

Hoàng Thị Kim Hoạt

Trưởng phòng

0975.311.697

Bế Thị Trang

Phó Trưởng phòng

0975.778.442

THANH TRA HUYỆN

Nguyễn Tuấn Toại

Chánh Thanh tra

0984.394.483

Vũ Trung Kiên

Phó Chánh Thanh tra

0812.662.966

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI – DÂN TỘC

Lý Thị Hỷ

Trưởng phòng

0986.756.399

Hoàng Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng phòng

0984.634.177

Hoàng Văn Hưng

Phó Trưởng phòng

0984.313.675

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Vi Thị Thu

Trưởng phòng

0984.463.181

Mã Thị Hiệp

Phó Trưởng phòng

0984.146.229

Nông Tuấn Huệ

Phó Trưởng phòng

0985833609

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ninh Thu Giang

Trưởng phòng

0983.686.928

Lã Hải Yến

Phó Trưởng phòng

0983.322.008

Hoàng Văn Thơ

Phó Trưởng phòng

0982.350.389

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Đàm Thị Yên

Phó Trưởng phòng phụ trách

0985.726.180

Vi Văn Quân

Phó Trưởng phòng, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, kiêm đội trưởng đội Quản lý TTĐT

0987.710.884

Nguyễn Đắc Hưởng

Phó Trưởng phòng

0983.455.866

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Công Hưng

Trưởng phòng

0974.073.339

Nguyễn Thế Tùng

Phó Trưởng phòng

0987.380.358

Lộc Thị Hải

Phó Trưởng phòng

0869.619.866

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vũ Thị Hương

Phó Trưởng phòng phụ trách

0976.313.092

Nguyễn Văn Thọ

Phó Trưởng phòng

0368.418.239

Vi Văn Phúc

Phó Trưởng phòng

0948.299.522

TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Thị Hương

Giám đốc

0985.277.847

Kiều Việt Hùy

Phó Giám đốc

0979.031.853

Tô Văn Tình

Phó Giám đốc

0983.576.818

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giám đốc

0376.058.027

Nguyễn Trọng Tiến

Phó Giám đốc

0986.482.282

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mông Thị Loan

Giám đốc

0947.926.940

Lý Tuấn Liêm

Phó Giám đốc

0975.178.234

Hoàng Văn Huấn

Phó Giám đốc

0983.115.798

TRUNG TÂM GDNN - GDTX

Lương Tiến Hiệp

Giám đốc

0983.115.798

Vi Thị Phương

Phó Giám đốc

0974.834.636