A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Ngày 29/11/2023, UBND huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới cho hơn 100 học viên là cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại cấp huyện; Cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử cấp huyện; Cán bộ lực lượng quân đội, công an tại địa phương được phân công kiêm nhiệm, phụ trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

                 Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được nghe báo cáo viên cấp huyện truyền đạt các nội dung như: Tuyên truyền đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới, những nỗ lực quyết tâm của Đảng và nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; Tuyên truyền các lĩnh vực bảo tồn văn hóa truyền thống, lễ hội, phong tục tập quán, di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới…. tại khu vực biên giới, gắn liền phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Công tác dân tộc, chính sách dân tộc về bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, đặc biệt là khu vực biên giới; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

                 Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại. Từ đó đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại; đồng thời, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác đối ngoại góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia./.

Ngọc Lan


Thông tin Tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 218
Trong tháng : 6.881
Tất cả : 84.761