A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Cường Lợi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 19/4/2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cường Lợi đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

          Trọng nhiệm kỳ vừa qua, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Cường Lợi đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, … được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp tuyên truyền về các chủ truong, đường lối của Đảng và Nhà nước, các ngày lễ lớn được 350 cuộc với gần 10 nghìn lượt người nghe. 100% các thôn bản đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với 02 phần lễ và phần hội. MTTQ xã cũng xây dưng kế hoạch xuống thôn bản để vận động và cùng nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm theo lịch 02lần/tháng, tổ chức tuyên truyền thực hiện 19/19 tiêu chí NTM. Cùng với đó, MTTQ xã phối hợp xây dựng được 06 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tổ chức và tham gia cùng các đoàn thể giám sat được 22 cuộc. Tổ chức 02 hội thảo phản biện xã hội, phối hợp tổ chức 95 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, phối hợp tổ chức 03 hội nghị đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã với nhân dân.

Ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Cường Lợi nhiệm kỳ 2024-2029

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kế toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng thôn bản đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị các đại biểu đã hiệp thương cử 29 ông, bà vào Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện trong thời gian tới.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận tại xã Cường Lợi nhiệm kỳ 2019-2024

Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 3 tập thể 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trấn nhiệm kỳ 2019-2024.

Thế Mạnh


Tác giả: Thế Mạnh
Nguồn:dinhlap.langson.gov.vn Sao chép liên kết

Thông tin Tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 214
Trong tháng : 8.657
Tất cả : 86.537