A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban giữa Bí thư huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị

Ngày 9/5/2024, Huyện ủy Đình Lập tổ chức hội nghị giao ban giữa Bí thư huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự họp giao ban

Trong 5 tháng đầu năm 2024, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan theo chỉ đạo của cấp trên. Trên địa bàn huyện không phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Các cơ quan tiếp nhận 98 đơn thư kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết được 68/92 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt 73,9%. Đồng chí Bí thư huyện ủy tiếp công dân được 05 lượt, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp công dân được 96 cuộc. Tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện với nhân dân được 05 cuộc.

 Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận, báo cáo tiến độ, tình hình giải quyết các vụ việc tại đơn vị; làm rõ hơn nguyên nhân hạn chế, đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, đối thoại với công dân trên địa bàn.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy  phát biểu  kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và của huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; chủ động tiếp công dân thường xuyên và đột xuất. Các xã, thị trấn cần tập trung, chủ động kiểm tra, rà soát quy trình tiếp công dân của bí thư cấp huyện, cấp xã, việc thông tin, tuyên truyền, niêm yết lịch tiếp công dân, nội dung tiếp công dân của bí thư cấp ủy; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; tiếp tục rà soát, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Thu Hiền

Trung tâm VH, TT và TT


Tác giả: Thu Hiền
Nguồn:dinhlap.langson.gov.vn Sao chép liên kết

Thông tin Tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 490
Trong tháng : 19.859
Tất cả : 77.257