A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 20/5/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 6 tháng đầu năm 2024.                  

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

          Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 6 tháng đầu năm 2024 có 80 học viên là những quần chúng ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng đến từ các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 20/5 – 24/5/2024). Các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng giúp cho các quần chúng ưu tú nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng… Trên cơ sở đó, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Ngọc Lan


Tác giả: Ngọc Lan
Nguồn:dinhlap.langson.gov.vn Sao chép liên kết

Thông tin Tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 225
Trong tháng : 8.668
Tất cả : 86.548