A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ mười một( Kỳ họp chuyên đề)

Chiều 12/12/2023, HĐND huyện Đình Lập khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) về việc đề nghị miễn nhiệm phó Trưởng các ban Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì Hội nghị Ông Hoàng Xuân Thuận, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, Trên tinh thần đoàn kết, nhất trí cao các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lộc Văn Linh; miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Sái Thị Vi. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả miễm nhiệm phó Trưởng các ban Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại biểu HĐND huyện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

Chiều cùng ngày, Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, để lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND huyện bầu. Tại Kỳ họp, các đại biểu thảo luận, thông qua danh sách những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu được lấy phiếu tín nhiệm và danh sách ban kiểm phiếu. Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm trên các mặt: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đối tượng được HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, gồm 17người là: Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng các Ban của HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên khác của UBND huyện. Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ tọa của đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, diễn ra công khai, dân chủ, khách quan. Các đại biểu HĐND huyện thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Kết quả 17/17 đồng chí được lấy được lấy phiếu tín nhiệm, được đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đánh giá với số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 31,03% đến 79,31%; số phiếu tín nhiệm đạt từ 17,24% đến 58,62%; số phiếu tín nhiệm thấp từ 3,45% đến 31,03%. Tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu, với sự nhất trí của 29/29 đại biểu HĐND huyện có mặt tán thành. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

 

T/h: Nông Tùng


Thông tin Tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 47
Trong tháng : 10.562
Tất cả : 88.442