Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC

Đa dạng hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số
Đa dạng hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

(Chinhphu.vn) - Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số có thể được tổ chức theo hình thức tập trung, bán tập trung hoặc từ xa.

 

Tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ t

Ngân hàng được phép mua lại trái phiếu doanh nghiệp
Ngân hàng được phép mua lại trái phiếu doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việ

chinh sach
Tổ chức tín dụng được chủ động xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nh

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

(Chinhphu.vn) - Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên; quy định vật dụng thí sinh được mang vào phò

Số liệu thống kê

LIÊN KẾT WEBSITES

Xã đạt chuẩn nông thôn mớiXã Kiên Mộc


Xã Cường Lợi

UBND xã Châu Sơn

UBND xã Bắc Xa

UBND xã Bính Xá

UBND xã Bắc Lãng

UBND xã Đình Lập

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ